Evropský sociální fond

Jídelníček

Jídelníček

Jídelní lístek 17. 6. – 21. 6. 2024

jídelníček červen 3

 

Strava v Dětských skupinách AV ČR

Stravu zajišťuje INITA, zařízení školního stravování s.r.o.

Dodavatel je zapsán v projektu zdravá školní jídelna. Spolupracuje s regionálními dodavateli surovin, u kterých dbá na kvalitu. Mezi tyto dodavatele patří například menší pekárna z Rudné u Prahy, od které berou řemeslné chleby a vynikající pečivo pro děti na přesnídávky a svačinky. Čerstvé ryby či rybí produkty odebírají z jihočeské rybí farmy. Jednou měsíčně se dětem na talíři objevuje zvěřina z křivoklátských lesů v bio kvalitě a také čas od času maso z pastevně chovaného býka na šumavských pláních.
Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými vyhláškou č. 107/2005., v platném znění.

Při sestavování jídelního lístku přihlížíme k plnění spotřebního koše, který je součástí vyhlášky č. 107/2005, v platném znění.

Dodavatel spolupracuje s nutričním terapeutem a společně tak plní požadavky na stravování dětí v souladu s předpisy a spotřebním košem.