Evropský sociální fond

Platby

  • Stravné je pro školní rok 2023/24 144,- Kč za celodenní docházku, 92,- Kč za půldenní docházku (svačina 22 Kč, oběd 70 Kč).
  • Pozdní příchody: po 8:30 a po 16:50 budou zpoplatněny částkou 200,- Kč, která bude zahrnuta do měsíčního zúčtování.
  • Úhrada za školkovné je splatná k 20. dni v měsíci na nadcházející období.
  • Úhrada za odebranou stravu je vyúčtována po ukončení daného kalendářního měsíce.
  • Vyúčtování se zasílá rodiči na jeho e-mailovou adresu do 10. dne následujícího měsíce.
  • Platba úhrady a stravného je splatná nejpozději 14 dní od doručení vyúčtování.
  • V lednu je vydáváno potvrzení školkovného pro roční zúčtování daní.

Měsíční školkovné DS AV ČR pro školní rok 2023/2024

počet dnů v týdnu do 3 let nad 3 roky
1 den 1200 Kč 2400 Kč
2 dny 2400 Kč 4500 Kč
3 dny 3500 Kč 5000 Kč
4 dny 3800 Kč 5500 Kč
5 dnů 4000 Kč 5500 Kč

paušální platba včetně DPH, bez stravného