Evropský sociální fond

GDPR

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též GDPR) je EU legislativa, která vstoupila v účinnost dne 25. 5. 2018. Cílem této právní normy je maximálně chránit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Obecné nařízení je platné pro všechny státy Evropské unie (včetně Islandu, Norska a Lichtenštejnska) a sjednocuje tak ochranu osobních údajů v celém evropském prostoru.

V rámci služby péče o dítě v dětské skupině shromažďujeme množství osobních dat, proto se tyto informace týkají i Vás, zákonných zástupců dětí.

Dokumenty, které dostanete k podpisu jsou dva, a to Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů.

V dokumentu informace o zpracování osobních údajů naleznete, kdo je správcem Vašich údajů a jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Dále se zde dozvíte, jaké osobní údaje zpracováváme a proč. Dále z dokumentu vyplývá, kdo je příjemcem osobních údajů a jaká jsou Vaše práva.