Evropský sociální fond

Průběh adaptace v Dětských skupinách AV ČR

Průběh adaptace v Dětských skupinách AV ČR

Dítě přicházející do Dětské skupiny AV ČR si potřebuje přivyknout na pečující osoby a nové prostředí a kolektiv. I když bude dítě chodit později jen některé dny v týdnu, tak v průběhu adaptace chodí do dětské skupiny každý den.

 • Adaptační proces trvá 10 po sobě jdoucích pracovních dní (PO–PÁ) s možností zkrácení.
 • Během adaptace je příchod do dětské skupiny je do 8.00 hod..
 • Rodič se s dítětem rozloučí u dveří do třídy a do třídy rodič nevstupuje.
 • První den pobytu 60 minut.
 • V dalších dnech je pobyt navyšován o 30 minut nebo podle možností dítěte.
 • Hradíte stravu od doby, kdy dítě v DS obědvá.
 • Konec adaptačního režimu společně zhodnotíme a domluvíme se s rodičem na jeho ukončení a nástupu do běžného režimu DS.
 • Pokud se adaptační proces nedaří, je s rodiči konzultován další postup.
 • Jestliže dítě během adaptace onemocní, tak se po návratu z nemoci opět začíná postupnou adaptací.
 • Dodržujte prosím doporučení pro snadnou adaptaci od pečujících osob.

Doporučení pro snazší adaptaci 

 • Nestresovat dítě loučením, nevracet se, nechodit do třídy.
 • Zachovat klid, být dítěti oporou.
 • Neprotahovat loučení, dítě předat v šatně pečující osobě a opustit prostor dětské skupiny. 
 • Dítě má strach a pláče, rodič znejistí, dítě je ostražité a jeho strach se ještě zvýší.
 • Dítě neprojevuje nadšení z pobytu v dětské skupině, někdy i hlasitě protestuje. Ví, že pokud začne plakat před příchodem do dětské skupiny, tak se rodič vrátí a odvede jej domů. Toto schéma nechceme u dítěte podporovat. Důslednost je na místě, nenechte se obměkčit. 
 • Nenarušovat chod dětské skupiny pozdním příchodem do dětské skupiny.
 • Vysvětlit, co je dětská skupina např. setkání s novými kamarády, nové hračky apod.
 • Vytvoření vhodného ranního rituálu např. zpívání písničky po cestě či vyprávění příběhu.
 • Vypravujte o tom, co vše se v dětské skupině naučí a co může např. naučit ostatní doma-nové básničky, písničky, rukodělné práce. 
 • Co se dítě naučí předvede pak rodičům (fotky ve web galerii a společné akce).
 • V žádném případě dítě nestrašte dětskou skupinou, naopak vyzdvihujte klady, mluvte hezky o pečujících osobách.

Dokumenty ke stažení

Adaptační plán 2023/24