Evropský sociální fond

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Mohou služeb Dětských skupin AV ČR využívat i prarodiče dítěte?

Službu mohou využívat pouze rodiče či zákonní zástupci dítěte.

Je možné, aby dítě docházelo jen některé dny v týdnu?

Ano, to je možné. Jen je třeba si stanovit konkrétní dny.

Může v době letních práznin využívat služeb dětské skupiny dítě, které během školního roku navštěvuje mateřskou školu?

Ano, to je možné. Jen je třeba nahlásit a uhradit docházku předem.

Je možné, aby poplatky za dítě v dětské skupině nárokoval rodič při ročním zúčtování daní?

Ano, to je možné. Potvrzení je vydáváno na konci měsíce ledna.