Evropský sociální fond

Poslání Dětských skupin AV ČR

Poslání Dětských skupin AV ČR

  • Dbáme na soulad rodinného a pracovního života.
  • Chceme být první volbou v péči oděti od 18 měsíců.
  • Pečujeme o děti přicházející poprvé z domácí péče do kolektivu vrstevníků.
  • Klademe důraz na péči a výchovu dětí.
  • Podporujeme získávání klíčových kompetencí pro adaptaci ve skupině.
  • Sledujeme individuální pokroky dítěte.
  • Připravujeme děti na přechod do MŠ.