Evropský sociální fond

Listopad v Molekule - starší děti

Listopad v Molekule - starší děti

27. 10. 2023

15. 11. a 22. 11.  konzultace pro rodiče 

17. 11. DS uzavřena – Státní svátek 

29. 11. - Toulcův dvůr-program pro děti se zvířátky Hebká ouška, měkké tlapky.
Odkaz na program zde:
Toulcův dvůr | Hebká ouška, měkké tlapky MŠ (toulcuvdvur.cz) ,cena 100Kč za dítě  

6. 12. od 16 h. Adventní tvoření v Molekule

 

Na co nezapomenout: oblečení na ven dle počasí, náhradní oblečení do třídy, pokrývka hlavy, pláštěnka, pevná obuv  

Cíle pro tento měsíc 

 • Dítě zvládne jít ve dvojici   
 • Dítě zná pravidla v DS a zvládne je dodržovat 
 • Dítě si samostatně umyje ruce a zkouší se samo oblékat 
 • Dítě umí kutálet míč daným směrem  

Motivační téma  

 • Já a moji kamarádi  
 • Molekula v období podzimu 
 • Listí létá, poletuje 

Motivační básnička/y 

Dobré ráno, krásný den, začneme ho s úsměvem. Sedneme si vedle sebe, pohladíš mě a já tebe. 

To jsou prsty, to jsou dlaně, mýdlo s vodou patří na ně. A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo.  

Jaro, léto, podzim, zima, na vycházce je vždy prima. I když svítí sluníčko, nebo prší maličko. Na vycházku vyrážíme, pozorně se rozhlížíme, co se děje kolem nás, příroda je plná krás.  

Listí létá mezi stromy, poletuje mezi domy. Stromy spolu závodí, kdo je nejdál dohodí. Žluté, hnědé, strakaté, cesty už jsou zaváté.  

Aktivity  

 • procházka po areálu spojená se sběrem přírodnin 
 • pohybové aktivity: hry s padákem, kutálení míče, využití obručí 
 • výtvarná výchova: otisk ruky za použití temperových barev, roztírání barevných skvrn, lepení listů  
 • gymnastika mluvidel, hra na tělo 
 • seznámení se s novou říkankou 
 • první výlet mimo prostory DS  

Kontakty

Alena Setničková

Anna Setničková
hlavní pečující osoba
+420 733 118 900

Lucie Havelková

Mgr. Lucie Havelková, DiS.
vedoucí Dětských skupin AV ČR
+420 604 293 671