Evropský sociální fond

Dny otevřených dveří v DS

Dny otevřených dveří v DS

Velmi nás těší Váš zájem o umístění dětí do dětských skupin Akademie věd.  Zveme Vás na dny otevřených dveří, které budou probíhat v uvedených termínech na jednotlivých pobočkách.

Prohlédnete si prostor vybrané dětské skupiny a poznáte se s pečujícími osobami. Seznámíme Vás s obecnými informacemi o chodu DS a odpovíme na Vaše dotazy. Prosíme vyberte si k návštěvě jen DS, do které budete Vaše dítě zapisovat.

Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Termíny

Praha 1 (Lvíček a Viola) 10. 6., 16–17 hod.
Praha 4 (Molekula) 12. 6., 16–17 hod.
Praha 8 (Pluto, Ohm a Dioda) 11. 6., 16–17 hod.