Evropský sociální fond

Letní provoz v Dětských skupinách AV ČR

Letní provoz v Dětských skupinách AV ČR

Během letních prázdnin není provoz dětských skupin přerušen a probíhá ve standardní otevírací době od 7:30 do 17:00 hodin, je primárně určen dětem docházejícím v daném školním roku. Během letních prázdnin je pro děti připraven program plný různorodých a zajímavých aktivit, které berou v úvahu jejich potřeby a zájmy, ale zároveň je odlehčený, aby lépe odpovídal prázdninové atmosféře.

Příležitostný pobyt v dětských skupinách

Na letní provoz se mohou přihlásit i děti, které během školního roku navštěvují jiné předškolní zařízení.

Příležitostný pobyt v našich dětských skupinách v době letních prázdnin bude možno rezervovat na základě volné kapacity. Do provozu dětských skupin mohou být přijaty jako v letech minulých pouze děti ve věku do zahájení povinné školní docházky, ale vzhledem k věkovému složení dětí v tomto školním roce by bylo vhodné umisťovat děti do 5 let věku (individuálně budeme schopni řešit drobné odchylky ve smyslu věku dítěte např. u sourozenců).

Volnou kapacitu budeme znát a nabídneme ji k využití v průběhu měsíce května. 

Přihlásit se můžete od 15. 5. 2024 prostřednictvím zaslání e-mailu na capkova@ssc.cas.cz  

Důležitá informace je: Školkovné je splatné předem a nevrací se. Stravné se hradí po odebrání této služby ve výši skutečně odebrané stravy. Důležité je tedy děti v letním provozu omlouvat v systému Webooker.
Během prázdnin neprobíhá adaptace dětí, ale jsou přijímány ty děti, které už jsou zvyklé např. navštěvovat mateřskou školu a dobře snášejí odloučení od rodiče.

Příměstské tábory

V letošním poprvé organizujeme příměstské tábory pro pracoviště AV ČR ve spolupráci s paní Lucií Šmídovou, dlouholetou a zkušenou organizátorkou letních táborů a sportovních kroužků.

Příměstské tábory v červenci a srpnu 2024 se budou konat na Praze 1 a Praze 8. Zázemí pro tuto aktivitu poskytuje SSČ (v hlavní budově AV ČR na Národní třídě a v hotelu Mazanka). Příměstské tábory jsou určeny pro děti 5 – 12 let.

  • 15.7. – 19.7.      Praha 8
  • 29.7. – 2.8.        Praha 1
  • 12.8. – 16.8.      Praha 1
  • 26.8. – 30.8.      Praha 8 

Každý týdenní příměstský tábor bude rozdělen do dvou částí, aby co nejvíce vyhovoval různorodým zájmům našich malých i větších účastníků. Dopoledne se mohou děti těšit na sportovní blok, který bude plný her a aktivit pod vedením zkušených instruktorů. Odpoledne pak čeká naše malé tvůrce kreativní blok, ve kterém budou moci rozvíjet svou fantazii a dovednosti v různých uměleckých činnostech. V polovině týdne vyrazíme na jednodenní výlet. Obědy i svačiny pro Vaše děti zajistíme.

Elektronické přihlášky můžete vyplňovat na tomto odkazu https://www.luciefitness.cz/akademie-ved-2024/. Cena příměstského tábora činí 3500,- Kč – bez možnosti čerpání příspěvku SF nebo FKSP. Do konce dubna 2024 bude nutné zaplatit zálohu ve výši 1500,- Kč.

Pro více informací o termínech, cenách a přihlášení nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 606 116 446 nebo emailem na fitnesskids01@gmail.com.